គូរបាល់ច្បាស់ៗ, បាល់បក2គូរ, បាល់បក3គូរ, គន្លឹះបាល់កៅឳ, គន្លឹះបាល់ទាត់ដែលអ្នកចូលចិត្ត ,គន្លឹះបាល់ទាត់, គន្លឹះបាល់បក

855king.com គឺជាគេហទំព័រសម្រាប់គន្លឹះបាល់ទាត់ថ្ងៃនេះ។ ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់ល្អបំផុត, បាល់កៅឳ, គន្លឹះបាល់ទាត់, ការវិភាគបាល់ទាត់ថ្ងៃនេះ, តារាងបាល់ទាត់, តម្លៃបាល់ទាត់, ពិន្ទុខ្ពស់-ទាប, ពិន្ទុបន្តផ្ទាល់ពីលទ្ធផលបាល់ទាត់ក្នុងផ្ទះ, ក្លឹបកីឡា, អ្នកកីឡា, ប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការប្រកួត, ពិន្ទុរំពឹងទុកនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ទាំងអស់ គ្រប់លីកជុំវិញពិភពលោក សមាជិកអាចទទួលបានព័ត៌មានជំនួយបាល់ទាត់។ លទ្ធផលនៃការវិភាគបាល់ទាត់ តំណភ្ជាប់ដើម្បីមើលបាល់ទាត់ផ្ទាល់ ផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដោយបន្ថែម TELEGRAM៖ 

គន្លឹះ និងការវិភាគបាល់ទាត់ថ្ងៃនេះ

855king.com សរុបលទ្ធផល ទស្សនះបាល់ថ្ងៃនេះ អ្នកវិភាគគូរបាល់ ទស្សនះអ្នកវិភាគគូរបាល់ លទ្ធផលបាល់ អោយគូរបាល់ច្បាស់ៗ បាល់កៅឪច្បាស់ៗ បាល់បកច្បាស់ៗ។
អ្នកវិភាគបាល់គ្រប់រូបសុតតែរួមបញ្ចូលលទ្ធផលនៃការវិភាគនឹងការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីតាមបណ្តារប្រទេសផ្សេងៗហេីយយកមកវិភាគយ៉ាងល្អិនល្អន់បំផុតមុននឹងចេញគូរជូនបងប្អូន។សមាជិកទាំងអស់គ្នាអាចអែតតេលេក្រាមរបស់អ្នកវិភាគបាល់បានដេីម្បីអោយពួកគាត់ផ្ញេីរគូរបាល់អោយដោយផ្ទាល់ក៏បាន។ដេីម្បីផ្សងសំណាងនឹងសាកល្បងទាំងអស់គ្នា។855king.com ជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកបាន!!

តារាងបាល់ខាងក្រោមគឺយកម៉ោងតាមប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោង

គួរប្រកួត

ពេញម៉ោង

ខ្ពស់/ទាប

លទ្ធផលបាល់

ទស្សនះវិភាគបាល

WORLD CUP 2022 EUROPE QUALIFIERS

02:45

Bosnia-Herzegovina

Ukraine

0.75

0.85
1.07

2.5

1.00
0.90

?? - ??

អ៊ុយក្រែន WIN

02:45

Czech Republic

Estonia

2.25

0.91
1.01

3.25

0.90
1.00

?? - ??

ឆែក រីផាប្លីក WIN

02:45

Finland

France

0.75

1.01
0.91

2.5

1.04
0.86

?? - ??

បារាំង WIN

02:45

Gibraltar

Latvia

1.5

0.89
1.03

2.5

0.87
1.03

?? - ??

ឡាត់វីអា WIN

02:45

Montenegro

Turkey

0.75

1.00
0.92

2.5

0.98
0.92

?? - ??

ទួរគី WIN

02:45

Holland

Norway

1.25

1.01
0.91

3

1.07
0.83

?? - ??

ហូឡង់ WIN

02:45

Wales

Belgium

0.25

0.96
0.96

2.5

1.05
0.85

?? - ??

បែលហ្សិច WIN

គូរបាល់ម្សិលមិញ

ព៌ណបៃតង=ឈ្នះ
ព៌ណក្រហម=ចាញ់

ម៉ោង

គួរប្រកួត

ពេញម៉ោង

ខ្ពស់/ទាប

លទ្ធផលបាល់

ទស្សនះវិភាគបាល

WORLD CUP 2022 EUROPE QUALIFIERS

02:45

Bosnia-Herzegovina

Ukraine

0.75

0.85
1.07

2.5

1.00
0.90

0-2

អ៊ុយក្រែន WIN

02:45

Czech Republic

Estonia

2.25

0.91
1.01

3.25

0.90
1.00

2-0

ឆែក រីផាប្លីក WIN

02:45

Finland

France

0.75

1.01
0.91

2.5

1.04
0.86

0-2

បារាំង WIN

02:45

Gibraltar

Latvia

1.5

0.89
1.03

2.5

0.87
1.03

1-3

ឡាត់វីអា WIN

02:45

Montenegro

Turkey

0.75

1.00
0.92

2.5

0.98
0.92

1-2

ទួរគី WIN

02:45

Holland

Norway

1.25

1.01
0.91

3

1.07
0.83

2-0

ហូឡង់ WIN

02:45

Wales

Belgium

0.25

0.96
0.96

2.5

1.05
0.85

1-1

បែលហ្សិច WIN

fafa118 logo

ធ្វើការបង្កើតអាខោនភ្នាល់បាល់តាមរយះអនឡាញ

November 13, 2021 at 2:45 a.m.

FIFA World Cup 2022 European Zone (Qualifying)

statistics

Belgium
Odds : 3/3/.5

Estonia

statistics

However, the overall performance of Estonia itself is still not good because only one win in the last 5 games. Looking at this game, Belgium are looking for a place to vent from them. that continues to lose This game should be something that is very suitable. Therefore, the nemesis is likely to fall on the visiting team rather than.

Interesting football, interesting football match today

Interesting football matches every day 855king.com We select every football league every pair. Choose only the most interesting and probable pairs. Let’s analyze and count as a percentage % that which pair has the most chance that the result will come out the most.

Time 02:45
FIFA World Cup 2022 European Zone (Qualifying)
Odds 3-3.5
Belgium

VS

Estonia

Host

50%

Always

5%

Host

50%

TELEGRAM : @BALLKH168

ឈ្នះ 200
ចាញ់ 79

TELEGRAM : @Johncena888

ឈ្នះ 159
ចាញ់ 24

TELEGRAM : @Sokhimball

ឈ្នះ 309
ចាញ់ 121

TELEGRAM : @mochchorach_bal168

ឈ្នះ 120
ចាញ់ 29